Online payments

We send abroad

 

Look into the sales category,

find something special for Yourself

 

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Sklep internetowy Lady Stump prowadzony jest przez Forest Friends Łukasz Kołaczyński wpisany na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki nr REGON 368080407, nr NIP 9880203182.
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§2 DEFINICJE

 

 1. Konsument – klient sklepu, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym  bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, to jest w celu zaspokojenia potrzeb własnych.
 2. Przedsiębiorca – Forest Friends  Łukasz Kołaczyński wpisany na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki nr REGON 368080407, nr NIP 9880203182.
 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.ladystump.com.
 4. Zakup - transakcja inicjowana przez Konsumenta poprzez złożenie Zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.
 5. Produkt na indywidualne zamówienie - produkt tworzony na specjalne zamówienie Konsumenta, którego zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie. Zamówiony w ten sposób produkt nie podlega wymianie czy zwrotowi.

 

§3 KONTAKT

 

 1. Adres przedsiębiorstwa: Forest Friends, ul. Powstańców Warszawy 5/20, 65-807 Zielona Góra email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

 

§4 INFORMACJE WSTĘPNE

 

 1. Sklep jest platformą informatyczną umożliwiającą Konsumentowi zapoznanie się z ofertą produktową (zdjęcia, opis, cena, termin realizacji) oraz dokonanie Zakupu danego produktu lub grupy produktów. Przedsiębiorca udostępnia Konsumentowi odpowiednie narzędzia systemowe, które mu to umożliwiają oraz świadczy usługi zgodnie z postanowieniami określonymi w Regulaminie.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia dokonane i opłacone po godzinie 15:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego (liczy się data i godzina zaksięgowania na koncie bankowym lub w serwisie płatności online Przedsiębiorcy).
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w zależności od wyboru przez Kupującego waluty sklepu (polski złoty, euro, dolar amerykański), domyślnie w polskich złotych i są cenami brutto.
  W przypadku cen podanych w euro oraz dolara amerykańskiego, cena produktu oraz dodatkowych kosztów zakupu przeliczana jest zgodnie z Google Currency podanym na dzień dokonywania zamówienia.
 4. Wszystkie akceptowane w Sklepie formy płatności są wolne od dodatkowych opłat.
 5. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronie Sklepu, będącej podsumowaniem zamówienia.

 

§5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest dodanie produktu do koszyka, prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z danymi adresowymi oraz dokonanie płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy dokonywaniu Zakupu (składania zamówienia).
 2. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Przedsiębiorca skontaktuje się z Konsumentem.
  Jeśli kontakt z Konsumentem nie będzie możliwy, Przedsiębiorca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 3. Konsument powinien dokonać zapłaty na rzecz Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni od momentu zakupu. W przypadku braku odnotowania wpłaty za dokonane zamówienie w terminie wskazanym w regulaminie, Przedsiębiorca ma prawo do jego anulowania.
 4. Konsument dokonuje płatności zgodnie z możliwościami oferowanymi przez Sprzedawcę na stronie Sklepu tj:
  - za pomocą serwisu PayPal, oferującego płatności online, którego właścicielem jest firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburg. Płatność dostępna jest dla użytkowników, którzy posiadają zarejestrowane konto w serwisie PayPal. Płatność odbywa się poprzez przekierowanie na stronę serwisu oraz postępowanie zgodnie z jego regulaminem oraz wytycznymi. Wszystkie transakcje przetwarzane przez serwis PayPal chronione są protokołem SSL;
   
  - za pomocą serwisu Tpay.com, będącym systemem płatności internetowych, którego właścicielem jest firma Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań,NIP: 7773061579. Płatność odbywa się poprzez przekierowanie na stronę serwisu oraz postępowanie zgodnie z jego regulaminem oraz wytycznymi. Wszystkie transakcje przeprowadzane są poprzez szyfrowane połączenie TLS, zabezpieczone certyfikatem Extended Validation.
   
  Płatności przy wykorzystaniu serwisów PayPal oraz Tpay.com należą do płatności natychmiastowych (z wyjątkiem Banków nie obsługujących tej funkcji. Więcej informacji w serwisie tpay.com), co jednoznaczne jest z księgowaniem płatności za założone zamówienie w chwili dokonania płatności.
   
  - za pomocą przelewu tradycyjnego, wskazując poniższe dane:
  Forest Friends
  ul. Powstańców Warszawy 5/20, 65-807 Zielona Góra
  Numer konta:
  mBank
  60 1140 2004 0000 3102 7715 9662
  IBAN: PL60114020040000310277159662
  SWIFT-BIC: BREXPLPWMBK
   
  Czas realizacji przelewu bankowego jest zależny od siedziby Banku (przelewy międzynarodowe księgują się dłużej), rodzaju wybranej formy przelewu, dniem tygodnia (transakcje realizowane są od poniedziałku do piątku, nie uwzględniając dni ustawowo wolnych od pracy).
 5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty, będącej potwierdzeniem realizacji Zakupu.
  Zgodnie z §4, pkt. 2 niniejszego Regulaminu, realizacja zamówienia dokonanego (opłaconego) do godziny 15:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, rozpoczyna się tego samego dnia, natomiast opłaconego po godzinie 15:00 realizowana jest następnego dnia roboczego.
 6. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie produktu zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 7. Dostawa towaru uwzględnia wszystkie kraje, do których usługi pocztowe oraz kurierskie świadczy Poczta Polska S.A. oraz PATRON SERVICE Sp. z o.o.
  W związku z realizacją dostawy, operatorowi pocztowemu lub kurierskiemu przekazywane są dane osobowe Konsumenta podane podczas składania zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 8. Koszt wysyłki poza granice Polski ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju, którego dotyczy wysyłka oraz wagi produktu.

 

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  - w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
  - zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
  - Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  - Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
  - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
  - Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§7 REKLAMACJA i GWARANCJA

 

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

 

§8 PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Wszystkie produkty i ich wizerunki oraz zdjęcia dostępne w sklepie ladystump.com objęte są prawami autorskimi na podstawie Ustawy z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.‬‬‬‬‬‬‬‬
 2. Wszystkie zdjęcia w sklepie ladystump.com zostały zrobione osobiście i przedstawiają sprzedawany przedmiot.
 3. Wszystkie sprzedawane rzeczy mają charakter unikatowy i robione są ręcznie na zamówienie.
 4. Prawa autorskie do produktów, ich wizerunków, zdjęć i opisów dostępnych w sklepie są własnością Małgorzaty Kołaczyńskiej-Strzeleckiej.  Kopiowanie całości lub jakiejkolwiek części oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej.

 

§9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  - mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
  - pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego:
  - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
  - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
  - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;
  - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego;
  - Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
  - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§10 DANE OSOBOWE

 

 1. Konsument dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla  zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Przedsiębiorca prowadzi zbiór danych klientów Sklepu, które wykorzystywane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 3. Przedsiębiorca udostępnia dane osobowe Konsumenta osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem, tj. operatorom płatności oraz operatorom usług pocztowych i kurierskich.
 4. Konsument ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, żądania ich poprawienia oraz usunięcia.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r. poz. 922) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Konsumenta.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 02.10.2017 r.
 3. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep ladystump.com korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Konsumenta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Konsument może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu. Korzystanie przez Konsumenta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Konsumenta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Konsumenta.

 

§12 WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres podany w danych Przedsiębiorcy lub wysłać emailem na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dane Przedsiębiorcy: Forest Friends Łukasz Kołaczyński, z siedzibą: ul. Powstańców Warszawy 5/20, 65-807 Zielona Góra wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, nr REGON 368080407, nr NIP 9880203182, e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *:

 

Data odbioru:

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

Adres konsumenta(-ów):

 

Podpis konsumenta(-ów): (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data:

 

* niepotrzebne skreślić